• Thương hiệu vàng thăng long 2015
  Giải thưởng Thương Hiệu Vàng Thăng Long năm 2015
 • Cup xuất sắc nhất ngành máy photocopy 2013
  Cup xuất sắc nhất ngành Máy Photocopy năm 2013
Gallery Quảng Lợi
Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Xerox S2420 - S2220 (Phần 1)
Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Xerox S2420 - S2220 chi tiết nhất. Tài liệu hướng dẫn được phát hành bởi Fuji Xerox Việt Nam, hiệu đính bởi Quảng Lợi-Đại lý phân phối máy Xerox toàn Miền Bắc
Phần 1: Môi trường cài đặt chung

Môi trường được hỗ trợ

Phần này mô tả cài đặt môi trường cần thiết để sử dụng các tính năng in, quét và fax của máy.

* Print Feature

Có thể kết nối máy trực tiếp với máy tính để dùng làm máy in nội bộ, hoặc có thể kết nối máy với mạng để sử dụng như một máy in mạng.

 

„ 

 - Dùng làm Máy in Nội bộ: Kết nối máy với máy tính bằng cáp USB.
„ - Dùng làm Máy in Mạng

In từ các máy tính có nối mạng bằng cách sử dụng giao thức TCP/IP.
Để dùng làm máy in mạng, bạn cần kích hoạt cổng sử dụng để in.
  + LPD: Hãy kích hoạt thiết đặt này khi sử dụng cổng LPD.
  + Port9100: Hãy kích hoạt thiết đặt này khi sử dụng cổng Port9100.
Để biết thông tin về cách đặt TCP/IP, hãy tham khảo "Đặt Môi trường mạng" (P.36).
Để biết thông tin về cách kích hoạt cổng giao tiếp, hãy tham khảo "Khi sử dụng Printer Setup Utility for 
Setting IP Address" (P.37).

* Scan Feature

Máy hỗ trợ các tính năng Quét sau đây:
- „Sử dụng kết nối USB
„ + Scan with PC application
Sử dụng kết nối USB để nhập dữ liệu quét vào máy tính bằng ứng dụng tương thích với TWAIN hoặc Windows Imaging Acquisition (WIA).
Để sử dụng chức năng này, bạn phải cài đặt trình điều khiển quét từ Driver CD Kit CD-ROM.
Lưu ý • Để cài đặt trình điều khiển quét, thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng (tệp HTML) đi kèm trên ổ đĩa CD-ROM.
Để biết thông tin về cách sử dụng tính năng này, tham khảo phần "Sử dụng ứng dụng để tải dữ liệu quét từ máy qua USB" (P.146).

„- Sử dụng kết nối Mạng
„ + Scan to E-mail
Sử dụng giao thức SMTP để gửi tài liệu mà máy đã quét làm văn bản đính kèm e-mail.
Để gửi dữ liệu được quét làm văn bản đính kèm e-mail, bạn phải kích hoạt cổng SMTP.
(Cài đặt tại thời điểm chuyển hàng của nhà máy: Đã bật)
Chức năng này cũng được sử dụng để đặt tiêu đề và nội dung e-mail và cài đặt máy chủ SMTP được sử dụng khi gửi e-mail cũng như địa chỉ người nhận (địa chỉ e-mail của quản trị viên hệ thống) cho thông báo e-mail khi có lỗi truyền.
Để biết thông tin về cách kích hoạt cổng SMTP, tham khảo "Khi sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address" (P.37).
Để biết thông tin về cách đặt máy chủ SMTP, tham khảo "Cài đặt máy chủ SMTP" (P.42).
Để biết thông tin về cách nhập tiêu đề và nội dung e-mail, tham khảo "Cài đặt tiêu đề và nội dung e-mail" (P.43).
Để biết thông tin về cách đặt địa chỉ e-mail của quản trị viên hệ thống, tham khảo "Administrator's E-mail Address" (P.48).
Để biết thông tin về cách sử dụng tính năng này, tham khảo phần "Gửi dữ liệu quét đến máy tính dưới dạng văn bản đính kèm e-mail - E-mail" (P.147).

„ + Scan to PC (Network)
Sử dụng giao thức SMB để lưu tài liệu mà máy đã quét trong thư mục chung được tạo trên máy tính nối mạng.
Để lưu dữ liệu được quét trên máy tính, bạn phải kích hoạt cổng SMB.
(Cài đặt tại thời điểm chuyển hàng của nhà máy: Đã bật)
Để biết thông tin về cách kích hoạt cổng SMB, tham khảo phần "Khi sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address" (P.37).
Để biết thông tin về cách sử dụng tính năng này, tham khảo phần "Chuyển tiếp dữ liệu quét đến máy tính qua mạng - PC (Network)" (P.149).

* Fax Feature
Máy hỗ trợ các mạng liên lạc sau để truyền fax:
 - Public switched telephone network (PSTN)
 - Private branch exchanges (PBX)
Bạn cũng phải tạo cài đặt trong [Region] và [Clock] để sử dụng chức năng Fax trên máy này.
Lưu ý • Có thể sử dụng được tùy chọn này khi cài đặt Bộ công cụ fax.
Để biết thông tin về cách tạo cài đặt vùng, tham khảo "Region" (P.194).
Để biết thông tin về cách tạo cài đặt đồng hồ, tham khảo "Clock" (P.198).

Cáp giao diện

Khi kết nối máy trực tiếp với máy tính, hãy sử dụng giao diện USB. Khi kết nối máy với mạng, hãy sử dụng giao diện Ethernet.

* Sử dụng giao diện USB
Máy hỗ trợ giao diện USB 1.1/2.0.
Để kết nối cáp USB:
 1. Nhấn công tắc nguồn đến vị trí [O] để TẮT nguồn.
Lưu ý • Kiểm tra màn hình sơ đồ trạng thái máy đã tắt chưa.

2. Kết nối cáp USB vào cổng giao tiếp USB 1.1/2.0.

3. Kết nối đầu kia của cáp USB với máy tính.
4. Bấm công tắc nguồn đến vị trí [ | ] để BẬT nguồn.

* Sử dụng giao diện Ethernet
Máy hỗ trợ giao diện Ethernet 100BASE-TX và 10BASE-T. 
Để kết nối giao diện Ethernet:

1. Nhấn công tắc nguồn đến vị trí [O] để TẮT nguồn. 
Lưu ý • Kiểm tra màn hình sơ đồ trạng thái máy đã tắt chưa.

2. Kết nối cáp mạng với cổng giao tiếp Ethernet.
Lưu ý • Chuẩn bị dây cáp mạng phù hợp với kết nối mạng của bạn. Khi bạn thay thế cáp mạng, hãy liên hệ với Trung Tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

3. Bấm công tắc nguồn đến vị trí [ | ] để BẬT nguồn.

Đặt Môi trường mạng

Phần này mô tả cách thực hiện các thiết đặt cần thiết để sử dụng giao thức TCP/IP.
Lưu ý • Máy hỗ trợ địa chỉ IPv6 trong môi trường mạng IPv6. Để biết thêm thông tin, tham khảo "Đặt Môi trường mạng" (P.36).
* Đặt Địa chỉ IP của máy (IPv4)
Để sử dụng giao thức TCP/IP, bạn phải đặt địa chỉ IP của máy.
Theo mặc định, máy được đặt tự động lấy địa chỉ IP.
Cài đặt này tự động đặt địa chỉ IP của máy khi máy được kết nối với mạng có chứa máy chủ DHCP.
In System Settings Report để kiểm tra xem địa chỉ IP của máy đã được đặt chưa.
Bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ IP bằng các phương pháp sau:
 - Trên màn hình [Machine Status]
 - Sử dụng các mục menu Công cụ
 - Sử dụng CentreWare Internet Services
Để biết thông tin về cách in System Settings Report, hãy tham khảo "In báo cáo/danh sách" (P.214).
Để biết thông tin về cách kiểm tra trên màn hình [Machine Status], hãy tham khảo "Kiểm tra địa chỉ IP của máy" (P.212).
Để biết thông tin về cách kiểm tra bằng Công cụ, hãy tham khảo "TCP/IP" (P.184).
Để biết thông tin về cách kiểm tra bằng CentreWare Internet Services, hãy tham khảo "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.49).

Nếu địa chỉ IP của máy chưa được đặt, hãy đặt địa chỉ IP bằng cách sử dụng the Printer Setup Utility for Setting IP Address có trong Driver CD Kit hoặc sử dụng bảng điều khiển để thay đổi cài đặt [Get IP Address] thành [Control Panel].
Lưu ý • Nếu mạng có chứa máy chủ DHCP, địa chỉ IP của máy có thể thay đổi, do đó hãy kiểm tra địa chỉ đó định kỳ. 
           • Máy có thể tự động yêu cầu thông tin địa chỉ bằng cách sử dụng máy chủ BOOTP hoặc RARP. Để sử dụng máy chủ BOOTP hoặc RARP để yêu cầu địa chỉ IP của máy, sử dụng bảng điều khiển để thay đổi cài đặt [Get IP Address] thành [BOOTP] hoặc [RARP].
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng the Printer Setup Utility for Setting IP Address, hãy tham khảo "Khi sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address" (P.37).
Để biết thêm thông tin về cách đặt địa chỉ IP từ bảng điều khiển, hãy tham khảo "TCP/IP" (P.184).

* Đặt Địa chỉ IP của máy (IPv6)
Máy hỗ trợ các địa chỉ IPv6 trong môi trường mạng IPv6.
Loại địa chỉ IP của máy được đặt là IPv4 theo mặc định của nhà máy. Để sử dụng máy trong môi trường mạng IPv6, hãy đặt loại địa chỉ IP là IPv6 hoặc cả hai loại. Địa chỉ IPv6 được tự động đặt khi khởi động lại máy. 
In System Settings Report để kiểm tra địa chỉ IPv6.
Bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ IP bằng các phương pháp sau:
 - Trên màn hình [Machine Status]
 - Sử dụng các mục menu Công cụ
 - Sử dụng CentreWare Internet Services 

Để biết thông tin về cách in System Settings Report, hãy tham khảo "In báo cáo/danh sách" (P.214).

Để biết thông tin về cách kiểm tra trên màn hình [Machine Status], hãy tham khảo "Kiểm tra địa chỉ IP của máy" (P.212).
Để biết thông tin về cách kiểm tra bằng Công cụ, hãy tham khảo "TCP/IP" (P.184).
Để biết thông tin về cách kiểm tra bằng CentreWare Internet Services, hãy tham khảo "TCP/IP (Connectivity > Protocols)" (P.49).
Bạn có thể đặt một địa chỉ IPv6 cố định cho máy bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau:
 - Sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address.
 - Sử dụng bảng điều khiển để thực hiện cài đặt thủ công. Vào chế độ Quản trị hệ thống. Từ menu [Tools], chọn [Wired Network] > [TCP/IP] > [IP Mode]. Đặt [IP Mode] thành [IPv6] hoặc [Dual Stack]. Từ menu [IPv6], đặt [Set IPv6] thành [Enable], rồi nhập địa chỉ IP vào [IP Address].
 - Sử dụng CentreWare Internet Services để thực hiện cài đặt thủ công. In System Settings Report để kiểm tra địa chỉ đã đặt tự động, sau đó sử dụng địa chỉ đó để truy cập CentreWare Internet Services.
Từ tab [Properties], chọn [Connectivity] > [Protocols] > [TCP/IP] > [IP Mode]. Đặt [IP Mode] thành [IPv6] hoặc [Dual Stack]. Địa chỉ IPv6 có thể được nhập thủ công nếu đánh dấu hộp kiểm [Enabled] trong [Enable Manual Address] trong [IPv6]. 
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address, hãy tham khảo "Khi sử dụng Printer Setup Utility for Setting IP Address" (P.37).
Để biết thêm thông tin về cách đặt địa chỉ IP từ bảng điều khiển, hãy tham khảo "TCP/IP" (P.184).
Để biết thông tin về cách thực hiện cài đặt từ CentreWare Internet Services, hãy tham khảo "Mục cài đặt trên CentreWare Internet Services" (P.47).

Chúng tôi sẽ cập nhật những phần hướng dẫn tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Các bài đã đăng
Thông tin tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0913 524 260 - 0977 277 516
  Đinh Công Dưỡng
0949 402 167  -  04 2247 1717
  MS Bình_KDPP
0977 52 57 54
  Hỗ trợ kỹ thuật
0903 491 559  -  0903 484 559
  Nguyễn Mỹ Bình_KD
0904.536.727
 • giải thưởng máy photocopy
  Giải thưởng Kinh doanh máy Photocopy Bảng A
 • phân phối máy photocopy
  Giấy chứng nhận phân phối máy Photocopy
 • Giải bạc ngành máy photocopy 2013 toàn Việt Nam
  Giải bạc ngành Máy Photocopy năm 2013 toàn Việt Nam